Globalisering zegt u?

 Dat ALC zich wat de festivalmarkt betreft steeds internationaler opstelt, voltrekt zich ook op andere domeinen, zoals de onderstaande greep uit onze produkties aantoont.
De heersende wisselwerking met de Truss Engineering afdeling - met een exportpercentage van pakweg 95% - werkt dit nog eens in de hand.

Los van de discussie over de gevolgen van de globalisering op lange termijn, zien we het dan ook als positief dat mede door de technologische ontwikkelingen het alsmaar eenvoudiger wordt internationale relaties te onderhouden, waardoor we als persoon kunnen groeien en andere culturen beter kunnen begrijpen.

Getekend,
Luc Gerlo

ALC Belgium is a Sound, Lighting and Technical Services company respecteren en beschermen de privacy van de gebruikers van hun website. Het verzamelen van "persoonlijke gegevens" via onze website en het gebruik dat ALC Belgium is a Sound, Lighting and Technical Services company van deze gegevens maken, is strikt in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Wet van 8 december 1992 op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer t.o.v. de verwerking van persoonsgegevens. Bij het invullen van een elektronisch formulier vragen ALC Belgium is a Sound, Lighting and Technical Services company u een minimum aan persoonsgegevens, teneinde u te kunnen contacteren. Deze persoonsgegevens worden verzameld, opgenomen in ons adressenbestand en worden uitsluitend gebruikt voor interne doeleinden. Deze persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden, en worden enkel gebruikt voor promotie van ALC Belgium is a Sound, Lighting and Technical Services company.

webdesign JMA